WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Brožúra Výskum a vývoj v Českej republike - SOVVA

„Podnikateľské Albánsko“ je konzultačný projekt riadený Slovenskou organizáciou pre výskum a vývoj (SOVVA) a albánskym strediskom pre podnikateľský výskum a odbornú prípravu (ACBRT) na podporu posilnenia spolupráce medzi zainteresovanými stranami a vzdelávania sa v rámci albánskeho inovačného ekosystému.
„Podnikateľské Albánsko“ je konzultačný projekt riadený Slovenskou organizáciou pre výskum a vývoj (SOVVA) a albánskym strediskom pre podnikateľský výskum a vzdelávanie (ACBRT) na podporu posilnenia spolupráce medzi zúčastnenými stranami a vzdelávania sa v rámci albánskeho inovačného ekosystému.
6.ročník STARTUP AWARDS pozná víťazov. Obsah aj účasť prekonali predošlé ročníky.
Startupové centrum Technickej univerzity v Košiciach predĺžilo ukončenie štvrtého kola súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení „Máte nápad? Predstavte svoj STARTUP“ do 16. septembra 2016.
Európska komisia spustila stratégiu zameranú na podporu európskeho priemyslu v jeho digitálnej transformácii, konkrétne prijatím koncepcie inteligentných tovární a jej príslušných digitálnych technológií.
Európska komisia od 16. februára do 29. apríla 2016 vyzvala na predloženie nápadov s cieľom zhromaždiť názory zainteresovaných strán na tzv. disruptivné inovácie vytvárajúce trh, na medzery v súčasnom prostredí podpory inovácií a na možné poslanie Európskej rady pre inovácie (EIC).
Európska komisia vymenovala dvoch nových členov Vedeckej rady Európskej rady pre výskum (ERC): profesorov Kurta Mehlhorna a Nektariosa Tavernarakisa.
Európska komisia oficiálne zriadila expertnú skupinu zloženú z 13 akademických členov, ktorá bude poskytovať odporúčania týkajúce sa prípravy vlajkovej lode Quantum Technology.
Štefan Medvecký (riaditeľ Inštitútu pre konkurencieschopnosť a inovácie Žilinskej univerzity) bol členom delegácie prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku, ktorý začiatkom augusta navštívil Čile a Argentínu.
Agentúra CzechInvest v spolupráci s Technologickou agentúrou Českej republiky zverejnila novú verziu brožúry Výskum a vývoj v Českej republike zameranú na bohatú vedeckú tradíciu, súčasné výskumné kapacity a novovybudovanú infraštruktúru.