Európska komisia vymenovala dvoch nových členov Vedeckej rady Európskej rady pre výskum (ERC): profesorov Kurta Mehlhorna a Nektariosa Tavernarakisa.
Európska komisia oficiálne zriadila expertnú skupinu zloženú z 13 akademických členov, ktorá bude poskytovať odporúčania týkajúce sa prípravy vlajkovej lode Quantum Technology.
Štefan Medvecký (riaditeľ Inštitútu pre konkurencieschopnosť a inovácie Žilinskej univerzity) bol členom delegácie prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku, ktorý začiatkom augusta navštívil Čile a Argentínu.
Agentúra CzechInvest v spolupráci s Technologickou agentúrou Českej republiky zverejnila novú verziu brožúry Výskum a vývoj v Českej republike zameranú na bohatú vedeckú tradíciu, súčasné výskumné kapacity a novovybudovanú infraštruktúru.