Zámerom Európskej noci výskumníkov bolo už 13. krát priniesť novinky z vedy, výskumu a inovácií z laboratórií a kancelárií a informovať o nich širokú verejnosť.
Chceme, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou, kde sa mladí vedci a inovátori môžu vzdelávať a uplatniť. Preto sme vďaka podpore firmy SHELL pripravili video-kampaň Veda je život.
Cieľom projektu bude podporiť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie.
Hlavným cieľom projektu "Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska" je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík pre menej rozvinuté regióny Slovenska.
Filozofiou festivalu je už od jeho začiatku „vytiahnuť“ vedcov z ich laboratórií, aby sa s nimi mohla široká verejnosť stretnúť na netradičných miestach a spoznať ich ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním.
Cieľom súťaže je podporiť vedkyne v STEM odboroch a oceniť ich prácu a celkový prínos pre vedeckú komunitu.
Cieľom projektu je poskytnúť tréning profesionálom v oblasti RDI zameraný na rozvoj vedeckej kariéry a komunikačné zručnosti. 
Poukazovaním na inšpiratívnych výskumníkov a inovátorov chceme podporiť kreatívny a inovačný potenciál medzi návštevníkmi: či už povzbudením k záujmu o vedu, kariéru výskumníka či inovátora, alebo  inšpirovaním mladších návštevníkov k tomu, aby trávili čas kreatívnejšie, napríklad v školských krúžkoch, či v centrách voľného času.
Pre rok 2018 pripravujeme už 12. ročník festivalu na Slovensku, ktorý sa uskutoční posledný septembrový piatok, t.j. 28. septembra 2018 v 5 mestách: Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica a Poprad. Vedci prezentujú svoj výskum a inovácie interaktívnou formou: vedecké stánky, diskusie, prednášky a workshopy.    Ročník 2018 sa bude […]
Ročník 2018 sa bude na Slovensku niesť v zmysle motta „Vedci v nás“, ktorým chceme poukázať na to, že každý z nás má v sebe výskumníka a určite sa už niekedy v živote stretol s nejakým pokusom alebo ho zvedavosť priviedla k tomu, aby nejaký vyskúšal či už doma alebo vonku s kamarátmi.